Rondom de informatievoorziening en dan met name op het gebied van integratie speelt een reeks van vraagstukken. Hieronder een greep uit die reeks.

 • Hoe ziet het (keten)brede proces er uit? Hoe sluiten deze over de domeinen of in de keten aan? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke scopafijth aspecten spelen een rol?
 • Op welke wijze moeten mijn pakketten en maatwerk oplossingen functioneel - en technisch - geïntegreerd worden?
 • Welk gegevensmodel is leidend en hoe sluit ik (vanuit) een afwijkende structuur hier op aan?
 • Welke rol spelen EAI/ESB/SOA oplossingen en gedachtegoed?
 • De logische architectuur ziet er goed uit maar de fysieke oplossingen gedragen zich anders. Wat nu?
 • Wat is het effect van (near) real-time gegevensuitwisseling en zaaksgewijze verwerking?
 • Wat zijn event-driven oplossingen en hoe kan ik daar gebruik van maken?
 • Wat is de kwaliteit van bestaande data? Hoe verbeter ik die?
 • Hoe waarborg ik data integriteit?
 • Kan er gebruik gemaakt worden van ketenbrede berichtenstandaarden? Wat betekent dit dan?
 • Hoe flexibel moet de oplossing zijn? Waar blijkt die flexibiliteit dan uit? En wat mag die flexibiliteit kosten?
 • Hoe voorzie ik in integrale besturing en rapportage?
 • Hoe ziet het migratiepad naar de nieuwe wereld er uit?
 • Wat is de rol en plaats van mijn data warehouse omgeving? Hoe ziet deze omgeving er uit en integreer ik deze met de bestaande informatiesystemen?
 • Is mijn beheerorganisatie wel ingericht om een geïntegreerde omgeving goed te kunnen ondersteunen?
 • Welke (architectuur) standaarden hanteer ik?

Herkent u deze vragen? Neem contact op met Niid-it om deze samen te beantwoorden.