Dat is hem dan. De brug tussen business en IT waarover iedereen het altijd heeft. Niid-it slaat - of bouwt die brug. Niet op eenzame hoogte maar wel de beste oplossing, zonder omwegen en stevig gefundeerd. En ja, het mag ook vernieuwend zijn.

Ook qua aanpak 'past de brug' bij Niid-it. Veel waarde wordt gehecht aan consensus over de te volgen weg of oplossingsrichting en het communiceren met alle betrokkenen in de organisatie. Niid-it vindt een plezierige en prettige sfeer belangrijk, net zoals het rijden over zo'n brug je plezier brengt door het geweldige uitzicht en het sneller bereiken van je bestemming.