Niid-it kan - waar kennis of tijd ontbreekt - op een veelheid van gebieden iets voor u betekenen. Hierbij valt te denken aan:

 • Het inventariseren en vastleggen van business requirements en - initiatieven en het vertalen naar informatieoplossingen. De business of solution architect/analist.
 • Het uitvoeren van vooronderzoeken. De business case is hiervan dan vaak onderdeel.
 • Het opzetten van een bedrijfs- /informatie(-systeem) architectuur op een bepaald gebied (domein).
 • Het invullen van de ‘project of solution architect rol’ en/of het inhoudelijk begeleiden van projecten.
 • Als 2e - inhoudelijk gerichte - man in een programma of project.
 • Het invullen van de rol van product owner/- manager of informatie manager/ - adviseur.
 • Het selecteren van pakketten en voorbereiding van - en begeleiding tijdens de - implementatie.
 • Het opstellen van een informatie- of programmaplan.
 • Het definiëren van een transformatie/migratie aanpak. Vooral indien de transitie van ‘de oude’ naar ‘de nieuwe wereld’ complex is.
 • Het vastleggen van architectuurrichtlijnen vooral gericht op informatie(-systeem) integratie.
 • Het uitvoeren van inhoudelijke audits, het geven van een ‘second opinion’ of het begeleiden/coachen van medewerkers.

Naast het tot uitvoer brengen van deze activiteiten kan leiding gegeven worden aan een team van mensen die zich met genoemde werkzaamheden bezig houden.

Een voorkeur gaat uit naar situaties waar (complexe) integratievraagstukken een belangrijke rol spelen. De problematiek kan daarbij liggen in de bedrijfsprocessen of de betrokken informatiesystemen. Het kan daarbij over zowel interne als externe (ketenbreed) integratie gaan.

Op bovenstaande gebieden is kennis en kunde opgebouwd in zowel maatwerkontwikkeling- als ook pakketselectie- en pakketimplementatietrajecten. De ervaring opgedaan bij de rijksoverheid, retailers, logistieke - \financiële dienstverleners en in de agrarische wereld is in veel bedrijfstakken toepasbaar.

Niid-it werkt samen met partners waarin vertrouwen wordt gesteld.

 

Associé bij

 

Arlande

 

 

logo